ผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษบำรุง+แก้อาการ

บำรุงสมอง = เซ็นโซรี+ลาทาก้า+มัลติก้า

บำรุงหัวใจ = เซ็นโซรี+ได-พลัส+มิกซ์ตาเซียม

ขยายกล้ามเนื้อไก่พม่าวงแดง = แอล.พี.เอ็กซ์+ลาทาก้า

ขยายกล้ามเนื้อไก่ก๋อย ม้าล่อ แผลหนา = เอ.19+เอ็นเนอร์

บำรุงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ = ได-พลัส+แอล.พี.วีต้า+มัลติก้า

หน้าซีด = ได-พลัส+แอล.พี.วีต้า+รีโค

แพ้อากาศ = บี5 +ได-พลัส+แอล.พี.วีต้า+ณัฐต้า

เลือดลงแข้ง = ได-พลัส+รีโค+บี5

เลือดข้น = อะแลคติก+สปริง+มัลติก้า+บี5

บำรุงขน ปาก เล็บ เดือย = มัลติก้า+แอล.พี.วีต้า+เอ็นโด

บำรุงเส้นเอ็น ข้อต่อ = เอ็นโด+ได-พลัส

ข้ออ่อน = ได-พลัส+แคลตามิน

กระดูกแตก ปีกหลุด = เอ็นโด+ได-พลัส+แคลตามิน+มิกซ์ตาเซียม

เลี้ยงแบบกราแดดน้อย = แอล.พี.วีต้า+มิกซ์ตาเซียม

แก้กล้ามเนื้อลีบ = บี5+เอ.19+แอล.พี.เอกซ์+แอล.พี.วีต้า

แก้ปีกติด = นาโนติด+อะแลคติก+สปริง

แก้หอบ = ไดบูร่า

ไก่โดนวางยา = ณัฐต้า+ดีค๊อก

ชุดแก้ไก่ซึม = สปริง+ไดบูร่า+ได-พลัส+ลาทาก้า

บำรุงสายตา = มัลติก้า

ไล่เรื้อ = นาโนติด+ลาทาก้า+เอนเนอร์

ช่วยย่อยณัฐต้า+ดีค๊อก